Foto: Michael Erhardsson

Revidert nasjonalbudsjett – Kun prisjustering er dessverre ikke nok for forsvarlig drift av kriminalomsorgen.

Med en spareplan i kriminalomsorgen opp imot 200 millioner er det ikke tilstrekkelig med 50 millioner i kompensasjon til den økte prisveksten og 30 millioner til drift. (82 millioner)

Til tross for 82 millioner i ekstrabevilgning synes det sikkert er at presset mot å nedbemanne øker slik at oppdragsevnen og sikkerheten svekkes noe NFF er sterkt imot. NFF advarer mot at det tvinger seg frem uønskede endringer som ikke er i tråd med regjeringens politikk.

Krav om budsjettbalanse innebærer at kriminalomsorgen må redusere ambisjonene.

Kriminalomsorgen har svært mye bygg og anlegg som er energi krevende og NFF mener det må på plass en strømkompensasjonsordning for statlig sektor.

Det en bemanningskrise i kriminalomsorgen og det går ut over alle soningsdømte – og ansatte ved fengsler og friomsorgskontor. Det er for få ansatte for en forsvarlig faglig oppfølging, i tråd med vedtatt politikk.

Ansattes arbeidssituasjon med vold og trusler er ennå ikke nok anerkjent og uten en skikkelig satsning på ansattes arbeidsvilkår vil ansattflukten fortsette, sier forbundslederen.

NFF støtter den viktige satsningen med 15 millioner til kvinnesoning.