Utklipp: Rambøll/NFF

Rambøll rapporten er offentliggjort og vil bli gjenstand for grundig gjennomgang i forbundet.

Alle ansatte skal sikres et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, men dette er dessverre ikke realiteten i dag.

Det er behov for mange tiltak, både på kort og lang sikt og gjennomgangen og innsikten i hva som er de største utfordringene vil være førende for tiltakene som iverksettes.

Rapporten må også være førende for de politiske prioriteringene i tiden som kommer.

Les hele rapporten her:
Rambøll rapport – Kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen