Foto: Kjersti Bjørgo/KMD

I dag ble Fafos rapport om arbeidstidsforsøkene i kriminalomsorgen, forsvaret og tollvesenet offentlig.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland besøkte Ila fengsel og forvaringsanstalt i forbindelse med at Fafos rapport om «Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater» ble offentliggjort. NFF leder på Ila, Ragne Opsahl kunne fortelle at 96% av de turnusansatte på Ila har signert på avtale for å kunne gå fleksivakter.

Rapporten ble formelt lagt frem i Fafos lokaler i Oslo med statsråden og deltakere fra kriminalomsorgen, forsvaret og tollvesenet. Prosjektet får svært gode tilbakemeldinger i kriminalomsorgen både fra arbeidsgiver, de som har benyttet seg av fleksivakter, og de som ikke har gjort det.

Det er for tidlig å si noe om når ordningen kan gjøres permanent i hele etaten, men det er vårt mål, og noe vi har jobbet med i flere år sier forbundsleder Asle Aase.

FAFO rapport – Arbeidstidsforsøk i tre statlige etater