Illustrasjonsbilde: Sandy Torchon/Pexels

NFF og Actis inviterer til rapportlansering på Kulturhuset 2. september.

Hvordan står det til med helsetilbudet til innsatte i fengslene? Og arbeidet som skal klargjøre den innsatte til livet etter løslatelse? Dette og andre spørsmål vil du få svar på ved å delta på Actis og NFFs frokostmøte på Kulturhuset 2. september.

Der vil vi presentere hovedfunnene fra en spørreundersøkelse gjennomført blant ansatte i fengslene.

Påmelding: https://www.actis.no/rus-og-helseutfordringer-i-fengslene

Program:

08.30  Oppmøte og frokost

08.45  Velkommen og presentasjon av rapporten – generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan  

09.00  Politiske krav fra oss i fellesskap – forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsles- og Friomsorgsforbund 

09.05  Rapporten opp mot det vi erfarer i møter med innsatte og folk der ute – daglig leder Johan Lothe i WayBack

09.15  Hvordan ser funnene ut opp mot det forskningen forteller om helsesituasjonen i fengslene? – forsker Anne Bukten ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) 

09.25  Petter Nyquist fra «Petter i fengesel» forteller om sine erfaringer i samtale med Michel Mateos 

09.40  Hva må vi gjøre for å bedre situasjonen for innsatte i fengslene? Politisk debatt mellom Solveig Schytz (V) og Maria Aaasen-Svendsrud (Ap). 

10.00  Avrunding og takk for i dag.