Foto: Michael Erhardsson

Forbundet har inngått samarbeid med Nion om samtaleterapi for NFFs medlemmer.

Kriminalomsorgen har kartlagt ansatte sin psykiske helse og det viser seg at mange opplever psykiske belastninger i arbeidet sitt. Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal bistå ansatte med jobbrelaterte belastninger, og det er viktig å kontakte fastlegen hvis du opplever alvorlige psykiske reaksjoner.

Samtaleterapi er et tilbud til de som trenger noen å prate med om normalpsykologiske vansker før det utvikler seg til en diagnose.

Tilbudet innebærer at NFFs medlemmer får:

1 introduksjonssamtale gratis fra Nion

NFF betaler de neste 4 timene for deg. NFF subsidierer også de neste 6 timene med kr 200,- slik at NFF medlemmer betaler kr 500,-

Ta kontakt her.

Les mer om Nion