Illustrasjon: Davidrey/Dreamstime

Dette er viktig å huske dersom man blir skadet eller smittet på jobb.

Her er forbundets råd til medlemmer som har blitt skadet eller smittet på jobben:

Dokumenter hendelsen

Det er veldig viktig at hendelsesforløpet beskrives så detaljert som mulig.

Ta bilder av skadested og skade hvis det er mulig.

Få eventuelle vitner til å beskrive hva som skjedde.

Gå til lege så snart som mulig. Gi beskjed om at skaden har skjedd på jobb og be legen om å beskrive hendelsesforløpet. Les journalen nøye selv.

Ikke gjør en vurdering om det er en yrkesskade eller ikke. Ikke bagatelliser skaden/hendelsen.

Informere arbeidsgiver så raskt som mulig.

Dersom du kan ha blitt smittet av for eksempel Covid 19 på jobb har arbeidsgiver plikt til å melde dette til NAV. Fristen for å melde er 1 år. Sørg også her for god dokumentasjon (At du har vært smittet, smittesituasjon på jobb, bekreftelse fra arbeidsgiver om at du har jobbet med innsatte som er smittet av Covid 19 og eventuelt manglende smittevernsrutiner)

Hvis skaden skjedde under obligatorisk trening/øvelse er det viktig å beskrive hva øvelsen gikk ut på og eventuelt hva som gikk galt. Hva var avviket fra normal utøvelse av øvelsen? Ta med risikovurdering av øvelsen i dokumentasjonen.

Bruk gjerne bedriftshelsetjenesten og be dem om å se gjennom dokumentasjonen før skaden meldes til NAV, Statens Pensjonskasse (SPK) og eventuelt arbeidstilsynet og anmeldelse ved alvorlige hendelser.

Arbeidsgiver skal melde skaden til NAV (dobbeltsjekk med arbeidsgiver at skaden er meldt), Arbeidstaker må også melde skaden til NAV. Dersom arbeidsgiver ikke har meldt skaden kan du også gjøre det selv. NAV har veiledningsplikt og skal hjelpe deg. Husk at fristen for å melde en yrkesskade til NAV er 1 år etter at skaden inntraff.

Arbeidstaker er ansvarlig for å melde erstatningskrav til Statens Pensjonskasse. Husk å melde saken så snart som mulig. Det kan ta lang tid før saken din er ferdigbehandlet (det er vanlig med 3 års saksgang. Derfor er det viktig å komme i gang så snart som mulig)

Det er arbeidstaker som har bevisbyrden i sin yrkesskade- og erstatningssak. Det innebærer at dokumentasjonen som foreligger kan bli avgjørende for erstatningen.

Ta vare på alle kvitteringer til behandlingsutgifter fra begynnelsen av.

Dokumenter jevnlig skriftlig hvilke plager du har. Gå jevnlig til lege for å dokumentere vedvarende problematikk og bygge opp saken.

Ta kontakt med forbundet.

Forbundet kan bistå medlemmer i hvordan saken skal behandles videre. Nina Bergene er kontaktperson i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Forbundet samarbeider med LO sin juridiske avdeling som gir gratis bistand hele veien i en yrkesskadesak og dersom saken må kjøres i rettssystemet.

LO sin juridiske avdeling ønsker i utgangspunktet ikke å ta over saker der medlemmer først har benyttet privat advokat.