Foto: NFF

Den vanskelige økonomiske situasjonen for kriminalomsorgen fortsetter.

NFFs forbundsleder Asle Aase er svært skuffet over det fremlagte budsjettet.

Kriminalomsorgens svært vanskelige situasjon bør også være kjent for regjeringen gjennom massiv kritikk fra blant annet Sivilombudsmannen og Europarådets torturovervåkningskomite.

Kriminalomsorgen er kuttet med flere hundre millioner og enheter er lagt ned. Regjeringen hadde nå mulighet til å komme opp med omstillingsmidler og ikke overlate alt ansvaret for nedleggelsene  til kriminalomsorgen selv. Det gjorde de ikke og er et klart signal om at de ikke tar kriminalomsorgen på alvor. Regjeringen tar ikke på alvor at kuttene i budsjettene går utover tilbakeføringsarbeidet og samfunnsoppdraget som er gitt av Stortinget, og det er ingen som vet de langsiktige konsekvensene av politikken som føres.

Regjeringen burde reversert ABE kuttet som  er pålagt etaten , for det er ikke en reform, men direkte kutt i driftsbudsjettene.

Regjeringen burde igangsatt omfattende tiltak for å minske isolasjonsproblematikken kriminalomsorgen er kritisert for. Det er ikke satt av en ekstra krone til tiltak og igjen fremstår det som sies fra ulike statsråder som rene festtaler.

NFF ser at soningskøen er økende og de politiske prioriteringene som ble tatt i 2018 var feilslåtte og ikke faglig forankret.