Foto: Sparebank1

Sparebank1 troner øverst på pallen med de mest fornøyde skadeforsikringskundene i Norge i følge kundeundersøkelser utført av Norsk Kundebarometer og EPSI Norge.

I NFF er vi opptatt av trygghet i arbeidslivet og i privatlivet, derfor har vi valgt SpareBank1 som leverandør av forsikringer.

Sparebank1 Forsikring troner øverst på pallen med de mest fornøyde skadeforsikringskundene i Norge. Dette viser kundeundersøkelser utført av Norsk Kundebarometer* og EPSI Norge**.

Norsk Kundebarometer 2018 viser at Sparebank1 har den beste kundetilfredsheten og de mest loyale kundene i forsikringsbransjen med 5 stjerner, mens EPSI 2017 viser at Sparebank1 også har de mest fornøyde kundene etter skade.

 

*   Norsk Kundebarometer: Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI (www.kundebarometer.com)

** EPSI Norge: Et uavhenig analysebyrå som gjennomfører årlige undersøkelse av kundetilfredshet