Foto: Rune Kongsro

Nedleggelser og kutt. Statsbudsjettet er dramatisk for kriminalomsorgen.

Nedleggelse av nærmere 300 åpne plasser vil medføre at ansatte sies opp da øvrige fengsler allerede i dag har store problemer med å få driften til å gå rundt. Nedleggelsene vil være en enorm utfordring for kriminalomsorgen.

NFF mener det må mere grundige undesøkelser til for å kunne gå til det skritt å legge ned eksisterende enheter. Ved etablering av flere plasser med høy sikkerhet er det behov for mange av de åpne plassene.  Det er mange innsatte som ikke kan settes på lenkesoning.

NFF mener det er alt for tidlig å konkludere med at de nevnte åpne plassene er overflødige i lys av blant annet politireformen og kapasitetsutfordringene i domstolene. Regjeringen vil spare inn 40 millioner som følge av nedleggelsene. Om pengene forblir i kriminalomsorgen eller ikke vites ikke.

Regjeringen vil utvide prosjektet med bøtetjeneste, men det er ikke beskrevet noe om finansieringen.

Regjeringen fortsetter å kutte flatt i kriminalomsorgen, og kutter kriminalomsorgens budsjett med over 23 millioner også i 2019. Med dette fortsetter utarmingen av kriminalomsorgen. Innholdsarbeid og sikkerheten svekkes. NFF mener kuttene er uakseptable.

NFF aksepterer ikke en dubleringssituasjon etter åpningen av Agder fengsel i 2020 som følge av for liten kapasitet i kriminalomsorgen.

Kriminalomsorgens transporttjeneste har vært et prosjekt i fire år, og gjøres nå permanent. Dette er NFF fornøyd med.

Følgende enheter foreslås lagt ned:

 • Søndre Vestfold fengsel, Sandefjord avdeling 
 • Hassel fengsel
 • Hedmark fengsel, Bruvoll avdeling
 • Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling
 • Bergen fengsel, Osterøy avdeling
 • Arendal fengsel, Kleivgrend avdeling
 • Arendal fengsel, Håvet avdeling

Regjeringen foreslår disse større satsingene og tiltakene i 2019:

 • etablere nasjonal forsterket fellesskapsavdeling ved Ila fengsel og forvaringsanstalt – 18,3 mill. kroner
 • landsdekkende bøtetjeneste
 • pilotprosjekt ved Bjørgvin fengsel med ny modell for avrusing – 11 mill. kroner
 • videre bygging og etablering av nytt fengsel i Agder med avdelinger i Mandal og Froland – 380 mill. kroner
 • Etablere et landsdekkende behandlingstilbud for insatte dømt for seksuelle overgrep – 19 mill. kroner