Foto: NFF

Kriminalomsorgen har betalt 10 millioner i husleie, huseier Statsbygg må ansvarliggjøres.

I forrige uke ble det kjent at Statsbygg etter en brannvernrapport anbefaler å stenge Bredtveit fengsel. Branntiltakene vil koste minst 315 millioner kroner, og trolig vil summen bli enda høyere.

Nå sier forbundsleder Asle Aase at Statsbygg må ta regningen for brannsikring. Statsbygg har tatt seg godt betalt i husleie, samtidig har de ikke gjort jobben sin som huseier sier Aase.

Saken er også omtalt i nrk.no