Fristen for å søke stipend har gått ut.

Årets konferanse arrangeres 26. – 27. mars 2020. NFF deler ut 31 stipender. Stipendet dekker konferanseavgift og overnatting med fullpensjon. Transport dekkes ikke, men det er likevel mulig å få dekket hele eller deler av reisekostnader av arbeidsgiver, evt lokalforening. Dette må du selv undersøke/søke om. For å søke om stipend må du kopiere teksten under, lime inn i epost og sende til blom@fengselogfriomsorg.no

 

Fornavn:

Etternavn:

Epost:

Mobiltelefon:

Arbeidssted:

Ønsker stipend for hele konferansen (ja/nei)

Ønsker stipend for 26. mars (dagpakke):

Ønsker stipend for 27. mars (dagpakke):

Deltatt på konferansen tidligere (ja/nei):

Fått stipend tidligere (ja/nei), evt når:

 

Frist for å søke stipend er mandag 10. februar kl 12.00. Svar på stipendsøknader sendes ut så raskt som mulig etter fristen. Dersom du får stipend må du melde deg på konferansen ved å gå inn i påmeldingsportalen. Det er vanligvis veldig mange som søker om stipend, vi kan derfor ikke gi stipend til alle som søker. Et alternativ kan være å få konferansen dekket av arbeidsgiver, regionavdeling, eller av lokalforeningen.

Spørsmål om konferansen kan sendes til forbundssekretær Jan Arve Blom, epost: blom@fengselogfriomsorg.no