Foto: NFF

Meld deg på årets viktigste konferanse. Påmeldingsfrist er 18. februar 2020.

Oppdatert 11. mars:

Konferansen blir ikke gjennomført som planlagt 26. – 27. mars, men utsettes til 30. september – 1. oktober. Endelig avgjørelse ift om konferansen blir gjennomført til høsten tas innen utgangen av juni.

Årets kriminalpolitisk konferanse går av stabelen 26. – 27. mars, som vanlig på Sundvolden Hotell. Konferansen ble arrangert første gang i 1994, og har flere ganger satt viktig søkelys på kriminalomsorgen. Vi er temmelig sikre på at også årets konferanse blir en minneverdig opplevelse, og er stolte av program og forelesere som vi har fått på plass.

Årets konferanse har fått overskriften «Mens vi venter på ny stortingsmelding». Den kommende stortingsmeldingen blir tema på konferansens dag en. På dag to setter vi fokus på seksuallovbrudd.

Påmeldingsfristen er 18. februar. Påmeldingsportalen er stengt.

NFF medlemmer kan søke om stipend. Forbundet deler ut 31 stipender. Dersom du er avhengig av å få stipend for å melde deg på, må du vente til du får svar på stipendsøknad før du melder deg på. Stipendfrist er 10. februar kl 1200. Svar på stipendsøknader sendes ut pr mail 10. februar. Slik søker du om stipend.