Foto: NFF

Stormøte på Nordre Vestfold fengsel, Hof avdeling ifm forslag om nedleggelse.

Tirsdag 16. oktober var det stormøte ved Nordre Vestfold, Hof avdeling i forbindelse med at fengselet er foreslått nedlagt i forslag til statsbudsjett for 2019.

Møtet ble åpnet av de lokale tillitsvalgte, lederne Marit Solheim (KY) og Alf H Nilsen (NFF), som redegjorde om budsjettet og dagens situasjon ved Hof avdeling.

Foreningslederne i NFF og KY, Nordre Vestfold fengsel Foto: NFF

Til stede var ansatte, politikere, presse og tillitsvalgte. Det ble holdt innlegg blant annet av ordføreren i Holmestrand Alf Johan Svele (H) og stortingsrepresentantene Erlend Larsen (H)  og Maria Karine Aasen-Svensrud (Ap). I tillegg tok forbundsleder Asle Aase, og forbundsleder Knut Are Svenkerud (KY) ordet.

Det var det stor enighet om at fengselet er en anstalt som absolutt har en fremtid i dagens kriminalomsorg, og at den avgjørelsen som er tatt i statsbudsjettet er tatt på feil grunnlag, etter hvordan situasjonen er pr. i dag i kriminalomsorgen fra de som hadde ordet.

KDI var ikke representert på møtet, det var imidlertid regiondirektør Rita Kilvær. 

Lignende møter vil bli gjennomført på flere av de andre fengslene som er foreslått nedlagt.