Foto: NFF

Stort flertall blant LO Stats medlemmer for å forkaste statens tilbud.

Uravstemningen viste at det var et stort flertall blant LO Stats medlemmer for å forkaste statens tilbud. 68 % av alle LO Stats medlemmer avga stemme og 77 % stemte nei mens 22 % stemte ja.

Styret i LO Stat behandlet saken mandag, og besluttet at de ønsker en behandling i frivillig lønnsnemnd. LO Stats styre vurderte det slik at sjansen til oppnå positive endringer i det fremforhandlede resultatet ved å streike i ikke er store. Dette basert på at Akademikerne og Unio ikke oppnådde noe med sin streik, før de ble tatt i tvungen lønnsnemd.

LO Stats styremøte vedtok at målet med frivillig lønnsnemd må være å forbedre avtalen og det arbeides nå med hvilke krav som skal tas med inn i nemds behandlingen.

Sentralstyrets vurderinger var sammenfallende med LO Stats vurderinger.

Sentralstyret viste til at et flertall av NFFs medlemmer mener at avtalen med staten må bli bedre. 73 % stemte nei og 22 % stemte ja. 6 % stemte blankt. 57 % av NFFs medlemmer avga sin stemme.

Sentralstyret har stor forståelse for at mange av medlemmene stemte nei, og da blant annet med begrunnelse i at resultatet av lokale lønnsforhandlinger ikke er klart før høsten 2024.

Forbundets overordna lønnspolitikk er at det meste av lønnsmidlene bør gis som et sentralt generelt tillegg. Like fullt har forbundet de siste årene vært helt avhengig av en lokal lønnspott blant annet for å heve grunnlønnen og rette opp utilsikta skjevheter.

Ved årets oppgjør var et av hovedkravene å få tilbake en felles tariffavtale med fire likelydende avtaler i staten, og det er nå opp til Rikslønnsnemda hvorvidt Akademikerne og UNIO blir dømt inn på en tariffavtale i trås med statens og LO Stats krav.

Pressemelding fra LO Stat