Foto: NFF

Årets informasjonsdag for fagforeningene på KRUS er over. Mange meldte seg inn i NFF.

NFF har i dag vært på KRUS og vervet mange nye medlemmer til forbundet. Over halvparten av kullet har til nå valgt å melde seg inn i NFF, og kanskje kommer det flere nye medlemmer når aspirantene har fått tid til å tenke seg litt om.

Vi ønsker nye medlemmer velkommen, og takker NFFs gode ververe.

Foto: NFF