Foto: NFF

Den årlige vervedagen på KRUS er over. Forbundet har fått nye aspirantmedlemmer.

Hvert år setter KRUS av tid i timeplanen til aspirantene for at fagforbundene kan komme og holde informasjon og ha vervestand ved auditoriet i Lillestrøm. NFF var som vanlig på plass med sentrale tillitsvalgte og et knippe gode ververe. Sparebank1 stilte også opp for oss.

Denne gangen ble det noen færre enn vanlig, men 6 av 10 aspiranter i kriminalomsorgen er medlem i NFF. NFF har alltid hatt fokus på innholdet i medlemskapet på vervestanden og vil fortsette dette i årene fremover.

Forbundslederen roser innsatsen til alle som deltok på standen og vet at de presenterte forbundet på en utmerket måte. Forbundslederen vil ikke spekulere i hvorfor flere aspiranter enn vanlig valgte annet forbund i år, men mener forbundet står seg best i å fokusere på det som et medlemskap dreier seg om – tryggheten i arbeidslivet.