Foto: NFF

Vi sto for langt fra hverandre – LO Stat brøt tirsdag forhandlingene med staten i hovedtariffoppgjøret i staten.

LO Stat brøt tirsdag forhandlingene med staten i hovedtariffoppgjøret i staten. -Vi sto for langt fra hverandre, og da var det ikke noe poeng i å fortsette, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.  

-Vi var villig til å finne en god løsning i forhandlinger. Men staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Så da får vi ta turen dit, sier Aas.  

 LO Stats hovedkrav i årets oppgjør er for det første at alle medlemmene blir ivaretatt gjennom en rettferdig fordeling av lønna. Noe de mener oppnås best gjennom et stort generelt tillegg til alle. 

 -All erfaring viser at det er gjennom et størst mulig sentralt tillegg vi oppnår den beste og mest rettferdige fordelingen. Statens ønske er derimot at mye av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. Det gir ikke mindre, men større ulikhet. Det kunne vi ikke godta, sier han. 

Det andre hovedkravet er å komme tilbake til likelydende hovedtariffavtaler for alle statsansatte. I dag har LO og YS en avtale, mens Unio og Akademikerne har en annen. 

Forbundsleder Asle Aase er tydelig på at statens krav ikke var i tråd med forbundets hovedkrav og det var ikke mulig å fortsette forhandlingsløpet.

Staten må være sitt ansvar bevisst og ikke skyve ansvaret nedover i linja. Vi krevde en rettferdig lønnsutvikling for våre medlemmer og det var staten langt unna å innfri, uttaler forbundsleder Asle Aase.

Meklingen innledes 2. mai, og har utløp 23. mai ved midnatt. Skulle partene ikke bli enige innen fristen, vil det utløse den første konflikten i staten siden 2012.  

LO Stat har i overkant av 43.000 medlemmer i staten. 

Protokoll