Foto: Kriminalomsorgen

I dag ble det klart at alle parter i kriminalomsorgen sier ja til turnusdispensasjoner.

NFF gikk i forrige uke ut med informasjon om at forbundet sa ja til turnusdispensasjoner.

Forbundet stod bak alle innkomne søknader om dispensasjon fra AML, og er svært tilfreds med at lokale enheter som har søkt om dispensasjon nå får de innvilget. NFF er veldig glad for at den lokale enigheten står sterkt når turnuser skal utarbeides til det beste for ansatte. NFF er tydelige på at det er de lokale partene som har best kunnskap om hva de ansatte ønsker.