Foto: NFF


KRIMINALPOLITISK KONFERANSE 2020 ER AVLYST!


 

Den kriminalpolitiske konferansen er et årlig arrangement som vanligvis arrangeres i mars på Sundvolden Hotel i Buskerud som et samarbeid mellom NFF, FO og LO.

Konferansen tar opp aktuelle spørsmål knyttet til kriminalomsorgen og samler både tillitsvalgte, politikere og fagpersoner.

NFF-medlemmer kan søke om stipend fra forbundet for å dekke konferansen og alle måltider. Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.

Invitasjon til konferansen og informasjon om stipend legges ut på forbundets hjemmeside, og på forbundets lukkede facebookside.

2020-utgaven av kriminalpolitisk konferanse har fått overskriften «Mens vi venter på ny stortingsmelding». Konferansen går som vanlig på Sundvolden Hotell. Påmeldingsfristen er gått ut.