Foto: NFF

Den kriminalpolitiske konferansen er et årlig arrangement som vanligvis arrangeres i mars på Sundvolden Hotel i Buskerud som et samarbeid mellom NFF, FO og LO.

Konferansen tar opp aktuelle spørsmål knyttet til kriminalomsorgen og samler både tillitsvalgte, politikere og fagpersoner.

NFF-medlemmer kan søke om stipend fra forbundet for å dekke konferansen og alle måltider. Reiseutgifter må deltakerne dekke selv.

Invitasjon til konferansen og informasjon om stipend legges ut på forbundets hjemmeside, og på forbundets lukkede facebookside.

Grunnet pandemien har de siste tre kriminalpolitiske konferanser blitt avlyst. Forbundet ser sammen med LO og Fellesorganisasjonen på muligheten for å arrangere konferanse våren 2023.