Forbundsskole 2021

Forbundsskolen er grunnopplæring for lokale tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Målet med forbundsskolen er å gi deltakerne en innføring i organisasjonens virkemåte og oppgaver, gi trygghet i hverdagen samt skape interesse for videreutvikling. Kurset er det første trinnet i LO-Stats tillitsvalgtskolering.

Varighet: 5 dager
Tidspunkt: 29. november – 3. desember 2021 (uke 48)
Kurssted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

Påmeldingsfrist: senest mandag 8. november 2021.
Påmelding HER

Det er bindende påmelding pga fly og hotell. De som får plass, vil få nærmere beskjed med mer informasjon. Evt fravær etter bekreftet deltakelse kan måtte dokumenteres med sykemelding slik at forbundet får refundert sine påløpte utgifter

Reise og opphold dekkes av forbundet. Kurset hjemler tjenestefri etter HA § 39 dersom du har tillitsverv, eller § 40 dersom du ikke har tillitsverv.

Forbundsskolen er et tilbud til nye tillitsvalgte og medlemmer som går med planer om å ta på seg verv.


NFF arrangerer vanligvis forbundsskole to ganger i året. På våren og på høsten. Datoer for forbundsskole 2022 er ikke satt.