Forbundsskole 2023

Forbundsskolen er grunnopplæring for lokale tillitsvalgte og medlemmer i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Målet med forbundsskolen er å gi deltakerne en innføring i organisasjonens virkemåte og oppgaver, gi trygghet i hverdagen samt skape interesse for videreutvikling. Kurset er det første trinnet i LO-Stats tillitsvalgtskolering.

Forbundsskolen gjennomføres vanligvis to ganger hvert år. På våren og på høsten. Datoer for 2023 er ikke satt opp i skrivende stund.