NFFs forbundsskole avholdes to ganger i året, en gang før sommeren og en gang på høsten.

I løpet av kurset får deltakerne vite mer om forbundet og gir et innblikk i hvordan styret arbeider. Det er også en gjennomgang av blant annet sentrale lover og avtaler, tariff, lønn og forsikringsordningene.

Forbundsskolen er et tilbud til nye tillitsvalgte og medlemmer som går med planer om å ta på seg verv.

Invitasjon til forbundsskolen legges ut på forbundets hjemmeside, Facebook-gruppa for medlemmer og sendes ut i epost.