Illustration 45666717 © Davidrey | Dreamstime.com

Hva skjer dersom du blir skadet eller smittet på jobben?

Webinar – medlemskurs for alle medlemmer og tillitsvalgte.

Har du noen gang tenkt på hva som skjer dersom du blir skadet eller for eksempel smittet av Covid-19 på jobben? Vet du nok om gangen i en yrkesskade sak og hvilken hjelp forbundet og LO juridiske kan bidra med?

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund inviterer til webinar 20. april  2021 fra kl. 10.00 – 12.00.

LO advokat Hilde Anghus informerer om yrkesskade, hva som kan skje og hva som er viktig i en yrkesskadesak. NFF medlem Jonathan Syverstad forteller om sin erfaring etter å ha blitt skadet på jobb i kriminalomsorgen. Fremtind forsikring ved Hilde Skuthe informerer om NFF sin ulykkesforsikring.

Påmelding innen 19. april

Påmeldingslink finner du HER

Invitasjon med videolink kommer ettermiddagen 19. april, du bør derfor benytte en epostadresse du har tilgang til utenfor jobb.

 

Friomsorgskonferansen

Konferanse/kurs for NFF medlemmer i friomsorgen.

Temaene på konferansen blir lønn og lønnsdannelse, den norske supermodellen, hovedavtalen, friomsorgen – fortid og fremtid, samt friomsorgen i NFF.

Konferansen gjennomføres digitalt 19. mai kl 10.00 – 14.30.

Einar Tørnquist er konferansier og foredragsholdere blir forbundsleder Asle Aase, forbundsnestleder Tommy Fredriksen, LO Stat leder Egil Andrè Aas, tidligere friomsorgsleder Willy Giil, KDI direktør Lise Sannerud.

Konferansen har organisasjonsfaglig innhold og hjemler tjenestefri
jfr. Hovedavtalen §39 for tillitsvalgte og §40 for medlemmer uten verv

Påmeldingsfrist er 4. mai 2021.

Påmeldingslink finner du HER. Du bør benytte en epostadresse du har tilgang til utenfor kriminalomsorgens intranett.

Invitasjon med videolink sendes ut på epost 10. mai. 
Flyer NFF friomsorgskonferanse.