Foto: LO Media

LO Stat aksepterte Statens tilbud i lønnsforhandlingene.

Lønnsforhandlingene i Staten startet opp i april, og endte i brudd innen fristen. Denne uken har det vært meklinger hos Riksmekleren. Fredag morgen aksepterte LO Stat og YS Stat det siste tilbudet fra Staten om ny felles avtale.

 UNIO og Akademikerne valgte å stemme nei, og går ut i streik.

Den økonomiske rammen i oppgjøret følger rammen fra frontfaget, og utgjør 5,2 % totalt. Med basis i et meget godt lønnsoppgjør i fjor var det et betydelig overheng, noe som gjør den tilgjengelige potten mindre enn tidligere år. Det er derfor avtalt et generelt tillegg på 0,75 % fra 1. mai, som utgjør mellom 2687 og 10350 kroner avhengig av lønnsnivå. Videre er det avtalt at det avsettes 2,15 % til lokale forhandlinger med virkningstidspunkt 1. mai.

Den lokale potten er relativt god, noe som bør gi mulighet til å treffe mange av de ansatte i kriminalomsorgen.

Det har både fra NFF og LO Stat vært en viktig prioritering at vi kommer tilbake til en felles hovedtariffavtale i Staten. Dette for å redusere unødvendig administrasjon, bevare muligheter for felles sentrale tillegg for alle og hindre forskjellsbehandling. Dette har også vært en viktig målsetning for Staten, og ble akseptert av både LO Stat og YS Stat. Unio og Akademikerne ville ikke akseptere dette, og valgte å gå ut i streik mot forslaget fra Staten.

For å legge grunnlag for en felles avtale, har det vært nødvendig å erstatte den gamle lønnstabellen der man benyttet lønnstrinn med et årslønnsystem der man benytter kronebeløp, som er vanlig i mange andre tariffavtaler i Norge.

NFF kommer tilbake med mer informasjon på et senere tidspunkt om de konkrete endringene en overgang fra lønnstrinn til årslønnsystem medfører.
Samtidig vil ansiennitetsstigene (lang og kort) med en årlig økning 1,1 % fortsatt videreføres.

NFFs forhandlingsutvalg støttet flertallet i LO Stats vurdering om å akseptere Statens siste tilbud i meklingene. Økonomisk sett er rammen i oppgjøret hva man kan forvente. NFF hadde ønsket at en større andel av pengene hadde vært gitt som sentrale tillegg til alle. På den annen side vil den lokale potten kunne treffe mange av de ansatte, og ikke minst legge grunnlag for å rette opp skjevheter som vi vet eksisterer i kriminalomsorgen.

Ansiennitetsstigene vil også sikre lønnsøkning til mange av de ansatte i kriminalomsorgen.

NFF kommer tilbake med mer detaljer om lønnsoppgjøret på et senere tidspunkt.

 Fakta:

Ramme for oppgjøret 5.2 %.
– Overheng – 2.5 %
– Glidningsanslag – 0.8%
– Sentrale tillegg til alle – 0.75 % (kr 2687 til kr 10350 avhengig av lønnsnivå) fra
   1. mai
– Lokale forhandlinger innenfor en ramme på 2.15 %, med virkningstidspunkt 1.
   mai.
– En hovedtariffavtale som har med regler for minstelønn og godskriving, og
   legger til rette for at vi igjen kan få likelydende hovedtariffavtaler i staten.

Resultatet sendes på Uravstemning i starten av juni måned.

De lokale forhandlingene vil finne sted i løpet av høsten.

Pressemelding fra LO Stat

Møtebok staten 2024

NFFs foreløpige kommentarer til oppgjøret

 

NFF arrangerte webinar på Teams onsdag 5. juni hvor vi informerte ytterligere om lønnsoppgjøret, og svarte på innkomne spørsmål. Opptak av webinaret finner du her.