Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ble stiftet den 18. juni 1918 og feiret dermed 100-årsjubileum i 2018.

I forbindelse med jubileet er forbundets historie samlet mellom to permer. Boka er skrevet av tidligere redaktør i NFF-magasinet, Jan-Erik Østlie, og ble utgitt av Gyldendal forlag. I bokkomiteen satt Roar Øvrebø, Geir Bjørkli, Rita Bråten og Jan-Erik Østlie.

I forkant av jubileet publiserte forbundet videoklipp der sentrale personer bidrar med historier fra sin tid i forbundet og sin tid som ansatte i kriminalomsorgen. I tillegg ble det gjort videoopptak av jubileumskonferansen som ble holdt på Thon Hotell Arena Lillestrøm 18. juni 2018. Filmene fra jubileumskonferansen er redigert noe og består av tre deler.

 

Jubileumskonferansen 18. juni 2018 – del 3

 

Jubileumskonferansen 18. juni 2018 – del 2

 

Jubileumskonferansen 18. juni 2018 – del 1

Første del av jubileumskonferansen kortet ned til 1 time og 25 minutter.

 

Forberedelse til forhandlinger

Tidligere fungerende forbundsleder Arne Engelsen mener det er viktig å forberede seg til møter.

 

Særaldersgrense

Tidligere forbundsleder Roar Øvrebø mimrer om en viktig seier for forbundet – særaldersgrense

 

Alltid parat

Å være tillitsvalgt er ingen 8 til 4 jobb. Det gjelder å ta telefonen når den ringer – tidligere forbundsleder Roar Øvrebø forteller.

 

Et moderne forbund

NFF har ikke vært først ute med ny teknologi. Her snakker tidligere forbundsleder Geir Bjørkli om da forbundet fikk telefax på kontoret.

 

Ikke bedre før

Alt var bedre før er det noen som sier. Men var det det? Ikke i følge forbundsleder Rita Bråten.

 

Noe litt utenom boken

Når man skal få gjennomslag kan det noen ganger lønne seg å ikke følge boken. Tidligere fungerende forbundsleder Arne Engelsen forteller.

 

Veien inn i foreningsarbeid

Tidligere forbundsleder Roar Øvrebø snakker om sin vei inn i foreningsarbeid.

 

Gode venner inntil neste krav

Noen saker taper vi, andre har vi vunnet. Her er en sak forbundet vant frem med. Da var vi gode venner inntil neste krav.

 

Fra medlem til forbundsleder

Rita Bråten begynte på Oslo fengsel i 1975. Hun gikk fengselsskolen i begynnelsen av 80-tallet, og kom tilbake til Oslo fengsel i pliktåret. Der var hun helt frem til 1994 da hun tiltrådte vervet som sekretær. Hun ble forbundets første heltids kvinnelige tillitsvalgt. Sentrale tillitsverv har hun hatt siden landsmøtet i 1985 og hun ble valgt som forbundsleder på landsmøtet i Tromsø i 2014. På landsmøtet i juni i år går hun av og blir pensjonist etter 38 år med sentrale tillitsverv i NFF.

Vi kjenner henne som et levende oppslagsverk, men i denne videoen, når hun snakker om veien fra vanlig medlem til forbundsleder, så husker hun litt feil. Hun var leder i valgkomiteen da hun ble valgt inn som sekretær, men det var ikke hun som la frem valgkomiteens innstilling. Det var det Lisbeth Sollied som gjorde.

 

Så hatten passer

Geir Bjørkli ble forbundsleder i 2006 og gikk av i 2014. Det har blitt mange medlemsmøter disse årene, både som forbundsleder og i andre verv. Noen ganger får man så hatten passer.

 

En jubileumsbok blir til

Jan-Erik Østlie var redaktør for NFF-magasinet fra 2000 til 2009. Han kjenner således forbundet godt og var et selvfølgelig valg når det skulle skrives jubileumsbok. I denne videoen forteller han om arbeidet med boka som skal være ferdig til 100 årsjubileet i 2018.

 

Å møte seg selv i døren

Når man har flere hatter, er det fort gjort å møte seg selv i døren. Arne F. M. Engelsen husker spesielt denne episoden.

 

Du kunne sittet på Lompa og spist

Roar Øvrebø var forbundsleder i 21 år, men før han ble det var han fengselsbetjent. Her kommer en historie fra Oslo fengsel.

 

Tiden som forbundsleder

Arne F. M. Engelsen fungerte som forbundsleder i 1985. Han måtte «hoppe inn i jobben» da forbundsleder Albertsen ble syk. Her snakker Arne om sin tid som forbundsleder i NFF.

 

Også ved 75-årsjubileet i 1993 ble jubileet markert, da med en egen jubileumsberetning. Den kan du lese her: «Norsk Fengselstjenestemannsforbund gjennom 75 år»