Illustrasjon Mostphotos

Det er enighet i de særskilte forhandlingene for å rekruttere og beholde ansatte i kriminalomsorgen etter HTA 2.5.3 nr. 2.

Partene forhandlet avsatte budsjettmidler fredag 3. mai. Resultatet er et godt utgangspunkt for kommende 2.5.1 lokale lønnsforhandlinger til høsten.

Det er et problem for NFF å benytte stillingsansiennitet ved gruppeinnretninger av den enkle grunn at man faller utenfor innretningen dersom man har skiftet arbeidssted innenfor avgrensningsperioden. På den annen side kan dette benyttes som brekkstang i kommende 2.5.1 forutsatt at arbeidsgiver enten er forberedt på å benytte etatsansiennitet, at arbeidsgiver er forberedt på å benytte samlet stillingsansiennitet eller at partene enes om å benytte tjenesteansiennitet fullt ut.

Andre føringer legges ikke på kommende lokale lønnsforhandlinger og NFF vil benytte resultatet til å prioritere videre utfra medlemmenes og derav forbundets interesser.

Forhandlingsutvalget NFF

> Se hele forhandlingsprotokollen