Hopp til innhold

OM NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND (NFF)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og LO Stat.

Forbundet organiserer arbeidstakere og ledere på alle nivåer i kriminlomsorgen.

Hovedområdene for forbundet er  ansatte og ledere ved fengslene, friomsorgskontorene,  elektronisk kontroll(EK),  overgangsboliger, regionadministrasjonener , skogsforlegninger, kriminalomsorgens IT tjeneste(KITT) og kriminalomsorgens utdanningssenter.(KRUS)

Forbundet organiserer studenter(aspiranter) ved kriminalomsorgens utdanningssenter.(KRUS)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund har mer enn 3.000 medlemmer, og er det klart største fagforbundet i kriminalomsorgen. NFF ble grunnlagt i 1918 og tilsluttet seg LO i 1946. NFF er et partipolitisk uavhengig fagforbund som arbeider for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske rettigheter.

Forbundet har foreninger ved alle kriminalomsorgens enheter samt egne regionale foreninger for mellomledere og en landsomfattende forening for enhetsledere.

Landsmøtet er NFFs høyeste organ. Det møtes hvert fjerde år. Landsmøtet vedtar blant annet vedtekter og handlingsprogram. 


Sentralstyret er forbundets høyeste organ mellom landsmøtene. Sentralstyret møtes minst fire ganger i året.Sentralstyret består av forbundsleder
forbundsnestleder, forbundssekretær, hovedkasserer samt forbundets regiontillitsvalgte.


Forbundets administrasjon i Oslo som også utgjør forbunsstyret:
Forbundsleder: Rita Bråten
Forbundsnestleder: Asle Aase
Forbundssekretær: Jan Arve Blom
Hovedkasserer: Nina Bergene

Regionavdelingene i NFF 
Regionstyrene velges på regionavdelingenes representantskapsmøter som arrangeres hvert fjerde år.
NFFs regionstyre i nord
NFFs regionstyre i nordøst
NFFs regionstyre i sørvest
NFFsregionstyre i sør
NFFs regionstyre i vest
NFFs regionstyre i øst 

Enhetslederne 
Enhetslederne er organisert i en landsdekkende lederforening.

Regionale lederforeninger
I regionene er det regionale lederforeninger.

Lokalforeningene i NFF
Regionavdelingene i NFF består av lokalforeningene i regionen.

Foreninger direkte tilknyttet forbundet sentralt

Aspirantene på KRUS er medlemmer av Fengselsskolens tjenestegruppe .
De ansatte på KRUS er medlemmer i KRUS ansattes tjenestegruppe(KAT).
De ansatte på kriminalomsorgens IT tjeneste (KITT) er medlemmer i NFF KITT,

Back to top