Alle aspiranter og pliktårsbetjenter som melder seg inn i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, har fri kontingent gjennom hele utdanningsperioden og pliktåret.

Inkludert i medlemskapet er blant annet:

  • Innboforsikring
  • Fritidsulykkeforsikring
  • Advokatforsikring
  • Kan tegne frivillige forbundets øvrige forsikringer 
  • Sekk med forbundslogo
  • Tilgang til fordelsprogrammet LOfavør
  • Tilgang til LOs studentmedlemskaps-ordning.

Ring forbundet på telefon 23 06 84 50 eller sende epost til post@fengselogfriomsorg.no for mer informasjon.

Merk! Kontingentfritaket gjelder lønn fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) fra og med måneden aspiranten starter til og med siste måned som pliktårsbetjent. Mottar aspiranten lønn i januar, eksempelvis turnustillegg eller andre lønnsytelser opparbeidet året i forveien, er ikke dette fritatt for kontingent.