Vurderer du å melde deg ut, har meldt deg ut eller blitt strøket?

Det kan være mange grunner til at man vurderer å eller blir utmeldt av forbundet.

Noen ganger er det økonomiske årsaker som gjør at du ikke ser deg tjent med å opprettholde medlemskapet. Andre ganger kan det være at du av ulike grunner ikke lenger jobber i Kriminalomsorgen. Dersom du ombestemmer deg eller lurer på noe er forbundet glad for at du tar kontakt med oss.

Det kan det være greit å være klar over følgende:

Sluttet i Kriminalomsorgen

Hvis du har sluttet i Kriminalomsorgen og begynt å jobbe et annet sted, kan du fortsatt være medlem i inntil ett år etter at du har sluttet. Du vil da falle ut av lønnstrekket som gjøres hver måned. Da er det viktig å gi forbundet beskjed slik at denne overgangen blir best mulig. Du vil da bli fakturert og betaler minimumskontingent og det forsikringene dine koster.

Det er viktig at du gir oss beskjed om hva du ønsker videre. Det er ingen automatikk i at du blir utmeldt og forbundet taper mye penger på medlemmer som ikke betaler forsikringene sine i en slik overgang. Å bli strøket som medlem på grunn av manglende betaling, er ikke en hyggelig måte å avslutte medlemskapet sitt på.

Kontingentfritak

Du blir fritatt fra å betale kontingent dersom du:

  • Har blitt arbeidsledig, er aspirant, er pliktårsbetjent eller har ulønnet permisjon og ikke jobber annet sted i permisjonstiden.
  • Er i utvidet ulønnet svangerskaps-/omsorgspermisjon utover ett år.
  • Går på arbeidsavklaringspenger (AAP), er varig ufør eller pensjonist.

Du må likevel betale forsikringene dine og vil bli fakturert for disse. Husk å gi NFF beskjed om hva situasjonen din er i forhold til dette.

Sykmeldt

Dersom du får utbetalt sykepenger fra Kriminalomsorgen, vil du bli trukket forsikringer og kontingent fra lønnen din de første 12 månedene. Husk å varsle og ta kontakt med forbundet dersom du nærmer deg maksgrensen på utbetaling av sykepenger. På denne måten kan vi hjelpe deg med å gjøre overgangen til arbeidsavklaringspenger på best mulig måte. Du vil få tilsendt faktura på forsikringene dine når du går på AAP. Dersom du har uføreforsikring, kan du også ha rettigheter på denne fra den 13. sykemeldingsmåneden.

Pensjonist

Som pensjonist er du fritatt fra å betale kontingent. Du betaler forsikringene dine og eventuelt for NFF-magasinet dersom du ønsker det.

> Les mer om pensjonister i NFF 

Overgang til annet LO-forbund

Hvis du skifter jobb og ikke skal være medlem i vårt forbund lenger, kan du overføre ditt medlemskap til et annet LO-forbund. Vi kan hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss i NFF.  Du vil da unngå å miste medlemsansiennitet og få sammenhengende LOfavør innboforsikring.

Andre ting å tenke gjennom ved utmelding fra NFF

Forsikringer i arbeidslivet

  • Som medlem har du bistand og fri rettshjelp i arbeidsrettslige spørsmål (LO juridiske), etter en vurdering fra forbundet.

Forsikringer

  • Når du sier opp ditt medlemskap, mister du samtidig forsikringene som er tilknyttet medlemskapet ditt, inkludert din innboforsikring. Det er litt ulikt hvilke forsikringer medlemmene har. Du må da eventuelt tegne disse forsikringene et annet sted.

> Les mer om forsikringene som NFF har

LOfavør innboforsikring er kåret til Norges beste innboforsikring, og har ingen øvre erstatningsgrense. Les mer hos lofavor.no. Her kan du også lese om de andre medlemsfordelene du har tilgang til.

Er det så dyrt å være medlem?

Hvis du tar skattefradrag og utgifter til forsikring i betraktning, er det ikke sikkert at medlemskapet egentlig koster så mye som du tror.

Slik skjer utmelding

Ønsker du fortsatt å melde deg ut, må dette gjøres skriftlig til post@fengselogfriomsorg.no. Det er ikke tilstrekkelig å si i fra til noen «andre». Det er du som medlem som må gi forbundet beskjed om dette.

Når utmeldingen er registrert, vil du motta en skriftlig bekreftelse på SMS om at du er utmeldt og forsikringsavtalene du har via ditt medlemskap i NFF vil bli avsluttet.

Hvis spørsmål ta kontakt med forbundskontoret på telefon 23 06 84 50 eller på post@fengselogfriomsorg.no