Hva skjer når du blir pensjonist?

Når man blir pensjonist betaler man ikke lenger kontingent til forbundet. Du betaler kun for de forsikringene du er registrert med og for NFF magasinet (kr. 250 i året) dersom du fortsatt ønsker å abonnere på det. Det må hver enkelt informere forbundet om på e-post.
 
Det er tre forsikringer som fortsatt er obligatorisk:

  • Innboforsikring (varer livet ut og er gratis etter fylte 75 år)
  • Grunnforsikring (varer livet ut og er gratis etter fylte 75 år)
  • Fritidsulykkesforsikring (denne er gratis og varer til fylte 70 år)

Noen av de frivillige forsikringene utgår ved følgende alder:

  • Uføreforsikringen (utgår ved fylte 60 år)
  • Gruppelivsforsikringen (utgår ved fylte 67 år)
  • Ulykkesforsikringen (utgår ved fylte 70 år)
  • Advokatforsikringen (varer livet ut)
  • Reiseforsikringen (varer livet ut, men blir litt dyrere etter fylte 67 år)

Vi fakturer hvert halvår forskuddsvis. Man kan opprette e-faktura-/avtalegiroavtale med banken dersom man ønske det.