Vervepremier

Vi setter stor pris på at du hjelper oss å vokse. For hvert medlem du verver får du et vervepoeng. Under ser du hvilke premier du kan velge mellom. Man kan også spare opp vervepoeng i «banken» for å ta ut annen premie. Vervepoeng har en varighet på 5 år.

 

 

Vervepremie for 1 poeng:
Gavekort på 300 kr fra Glede.

Vervepremie for 3 poeng:
Gavekort på 1000 kr fra Glede.

Gledekortet er et gavekort som kan brukes alle steder i verden som aksepterer Mastercard, både i butikk og på nett, rett fra mobilen. Les mer om Gledekortet på glede.no

Vervepremie for 5 poeng:

DB Ramverk 21L ryggsekk med NFF logo. Sekken har en verdi på ca 2100 kr.

 

Slik får du vervepoeng

• Den som melder seg inn benytter elektronisk innmelding.
• Navn på verver må skrives inn i feltet «ververs navn».
• Den du verver må være ansatt i Kriminalomsorgen.

Slik får du din vervepremie

Send mail til post@fengselogfriomsorg.no med følgende informasjon:

  • Den vervepremien du ønsker
  • Navn, adresse og telefonnummer

Du må selv ta kontakt med forbundet for å få tildelt den ønskede vervepremien. For ytterligere spørsmål om vervepremier, send mail til post@fengselogfriomsorg.no