Vervepremier fra 1. januar 2019

Hvordan ta ut vervepremier:

Send mail til post@fengselogfriomsorg.no med følgende info.
1. Det produktet du ønsker
2. Navn, adresse og telefonnummer

Hvordan registrere nye vervinger:
• Benytt innmeldingsblankett eller elektronisk innmelding
• Skriv opp navnet ditt under «ververs navn».
• Den du verver må være ansatt i Kriminalomsorgen. 

Du må selv ta kontakt med forbundet for å få tildelt den ønskede vervepremien. Ønsket produkt må ligge innenfor verdien av opptjente vervepoeng, og det er ikke anledning til å betale mellomlegg. For ytterligere spørsmål om vervepremier, send mail til post@fengselogfriomsorg.no 

Kun vervepoeng tilegnet etter 1. januar 2019 kan benyttes ved uttak av de nye premiene.

For vervepoeng opptjent før 1. januar 2019 gjelder tidligere vervepremier,