Som NFF (LO) medlem kan du få på gratis advokathjelp gjennom forbundet innen saker som går på arbeidsrett (for eksempel i oppsigelse-, stillingsvern- og yrkesskadesaker).

Forbundet samarbeider med LO sin juridiske avdeling. LO juridisk avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med 48 ansatte, hvorav 30 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering. 

Forbundet opplever at medlemmer benytter seg av private advokater (spesielt i yrkesskadesaker) fordi de ikke er klar over denne medlemsfordelen. LO sin juridiske avdeling ønsker ikke å ta over saker hvor andre advokater har vært involvert og er stadig mer tilbakeholdne med å overta disse sakene. Det er viktig at du kontakter din lokale tillitsvalgte og ber om bistand dersom du skulle trenge det!

Nyheter fra LO advokatene.

Dette er viktig å huske dersom du blir skadet eller smittet på jobb.