NFF NYTT 
Forbundets egen nyhets-kanal

En hilsen fra forbundsleder Asle Aase

NFF nytt nr 2 2020
I denne utgaven tar Asle Aase opp yrkeskadesaken i Eidsivating lagmannsrett, lokale lønnsforhandlinger, lønnsoppgjør og særalderspensjon

NFF nytt nr 1 2020
I denne utgaven snakker Forbundsleder Asle Aase om isolasjon, yrkesskade, pensjon og lønn

 

NFF nytt nr 4 2019 – Kvinnesoning på vestlandet

 

NFF nytt nr 3 2019
Statsbudsjett 2020, Kleivgrend, piloter og den foreslåtte sammenslåingen mellom Politihøgskolen (PHS) og Kriminalomsorgens utdanningssenter (Krus)

 

 

NFF nytt nr 2 2019 – Arbeidstidsprosjektet

 

 

NFF Nytt  nr 1 2019 – statsbudsjett for 2020