Ofte stilte spørsmål

Ofte stilte spørsmål2023-09-19T15:03:35+02:00
Jeg vil endre opplysninger i medlemsregisteret2018-01-30T15:54:14+01:00

Hvis du har flyttet, byttet arbeidssted, har fått nytt telefonnummer eller det er andre endringer i opplysninger i medlemsregisteret, kan du selv endre opplysningene på «Min side». 

> Logg inn på «Min side» her

Jeg trenger juridisk bistand i privatlivet2018-01-31T09:14:43+01:00

Hvis du har tegnet advokatforsikring og trenger juridisk bistand i privatlivet, må du kontakte HELP Forsikring direkte. 

> Kontakt HELP Forsikring her
> Du kan også kontakte HELP Forsikring og utføre enkelte oppgaver selv via deres «Min side» her

Jeg trenger hjelp fra forbundet2018-01-30T15:53:04+01:00

Hvis det har oppstått en situasjon på din arbeidsplass og du trenger hjelp fra forbundet, må du kontakte din nærmeste tillitsvalgte. 

Du finner en komplett oversikt over alle tillitsvalgte ved å logge deg inn på «Min side».

> Logg inn på «Min side» her

Hvordan får jeg tak i profileringsartikler?2018-01-31T09:16:05+01:00

Profileringsartikler sendes ut til lokalforeningene ved aktiviteter eller egne kampanjer.

Kontakt forbundet på post@fengselogfriomsorg.no

Hvilke forsikringer har jeg?2018-01-30T15:56:59+01:00

Hvilke forsikringer du har går fram av medlemskortet ditt. Du kan også sjekke dette ved å logge deg inn på «Min side»

Alle medlemmer i NFF har tre forsikringer som er obligatoriske:

 • LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
 • LOfavør Grunnforsikring
 • LOfavør Fritidsulykkeforsikring

Dissse forsikringene må alle medlemmer ha og betale for.

> Les mer om forsikringer her

NFF-medlemmer kan i tillegg tegne følgende forsikringer til svært gunstige betingelser: 

 • LOfavør Reiseforsikring
 • NFFs ulykkesforsikring
 • NFFs gruppelivsforsikring
 • NFFs uføreforsikring
 • HELP Advokatforsikring

Tegner du disse forsikringene når du melder deg inn, slipper du å levere egen helseattest der dette kreves. Velger du å reservere deg og senere ønsker å tegne en slik forsikring, må du levere helseattest for å bli godkjent som forsikringstaker.

> Les mer om forsikringer her

NFF-medlemmer kan også tegne private forsikringer gjennom LOfavør:

Det er forhandlet fram gunstige priser og betingelser for alle LO-medlemmer gjennom LOfavør-ordningen. Dette får du tegner private forsikringer gjennom LOfavør får du automatisk rabatt.

 > Les mer om andre forsikringer og fordeler hos LOfavør her

Hvilke forsikringer har aspiranter og pliktårsbetjenter?2018-01-30T13:37:03+01:00

Alle aspiranter og pliktårsbetjenter som melder seg inn i NFF har fri kontingent og følgende forsikringer inkludert i medlemskapet:

 • Innboforsikring
 • Fritidsulykkeforsikring
 • Advokatforsikring
 • Kan frivillige tegne forbundets øvrige forsikringer 
 • Kan tegne private forsikringer gjennom LOfavør

> Les mer om forsikringer her

Hvem er det som er tillitsvalgt?2018-01-30T15:54:29+01:00

Du finner en komplett oversikt over alle tillitsvalgte i NFF, både lokalt, regionalt og sentralt, ved å logge deg inn på «Min side».

> Logg inn på «Min side» her

Hva koster medlemskapet?2023-03-22T14:27:14+01:00

Kontingenten for yrkesaktive medlemmer er 1,4% av brutto grunnlønn.

Obligatoriske + valgte forsikringer kommer i tillegg.

Aspiranter og pliktårsbetjenter har kontingentfritak.

Kontingenten er fradragsberettiget i skattemeldingen.
Det gis fradrag for kontingent betalt til fagforening med inntil kr 5800,-. for 2022. For inntektsåret 2023 kan du trekke fra inntil kr 7700,-.

Fradraget vil vanligvis være forhåndsutfylt på skattemeldingen.

Hva koster medlemskapet for aspiranter og pliktårsbetjenter?2018-01-30T16:02:26+01:00

Alle aspiranter og pliktårsbetjenter som melder seg inn i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, har fri kontingent gjennom hele utdanningsperioden og pliktåret.

Merk! Kontingentfritaket gjelder lønn fra Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) fra og med måneden aspiranten starter til og med siste måned som pliktårsbetjent. Mottar aspiranten lønn i januar, eksempelvis turnustillegg eller andre lønnsytelser opparbeidet året i forveien, er ikke dette fritatt for kontingent.

Ring forbundet på telefon 23 06 84 50 eller sende epost til post@fengselogfriomsorg.no for mer informasjon.

Hva gjør jeg om det oppstår en forsikringsskade?2018-01-30T15:55:09+01:00

Når en skade har oppstått er det viktig at du melder fra til SpareBank 1 med en gang. Dette sikrer at du får den hjelpen du trenger så fort som mulig. 

Ved uhell eller skade anbefaler vi deg å følge SpareBanken 1s veiledning på internett.

DU kan også kontakte SpareBank 1 på telefon +47 915 02 300.

Melde skade fra utlandet

Har du behov for helsehjelp i utlandet, bør du kontakte SpareBank 1s døgnåpne alarmsentral: +47 22 96 50 45. De vet hvilke behandlingssteder som anbefales der du er.

Hva er riktig lønn?2018-01-30T15:54:01+01:00

Din lønn er fastsatt i Hovedtariffavtalen som er inngått mellom staten og LO Stat/NFF. Lønnstabellen ligger som en del av avtalen.

> Se Hovedtariffavtalen og lønnstabellen her

Hva er en obligatorisk forsikring?2018-01-30T15:56:17+01:00

En obligatorisk forsikring er en forsikring alle NFF-medlemmer må ha, det følger automatisk med når du melder deg inn.

NFF har tre obligatorsike forsikringer:

 • LOfavør Kollektiv Hjemforsikring
 • LOfavør Grunnforsikring
 • LOfavør Fritidsulykkeforsikring

> Les mer om forsikringer her

Hva er en frivillig forsikring?2018-01-30T15:56:01+01:00

En frivillig forsikring er en forsikring alle NFF-medlemmer får tilbud om og der forbundet har forhandlet fram ekstra gunstige betingelser for sine egne medlemmer.

NFF har følgende forsikringer:  

 • LOfavør Reiseforsikring
 • NFFs ulykkesforsikring
 • NFFs gruppelivsforsikring
 • NFFs uføreforsikring
 • HELP Advokatforsikring

Tegner du disse forsikringene når du melder deg inn, slipper du å levere egen helseattest der dette kreves. Velger du å reservere deg og senere ønsker en slik forsikring, må du levere helseattest for å bli godkjent som forsikringstaker.

> Les mer om forsikringer her

Go to Top