NFF region sør dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Regionstyret

Ingeborg Kivle
Regionleder
Tlf: 413 32 844
Epost: ingeborg.kivle@kriminalomsorg.no

Ingvar Kjørum
Nestleder
Vestfold friomsorgskontor

Terje Haugan
Nordre Vestfold fengsel

Siri Sørlie
Ringerike fengsel

Alf-Håvard Nilsen
Nordre Vestfold fengsel

Tine Marswall
Søndre Vestfold fengsel, Larvik avd.

Inger I. Næss
Regionkontoret

Ole Martin Aanensen
Telemark fengsel, Skien avd.

Roar Stensnes
Sem fengsel

Maren S. Øvrebø
Drammen fengsel

Aksel Bjune
Bastøy fengsel

Foreninger

 • 138 NFF Drammen Fengselsforening
 • 139 Ringerike Fengselsforening
 • 142 Sem Fengselsforening
 • 146 NFF Nordre Vestfold fengsel (Horten)
 • 147 NFF Buskerud overgangsbolig og friomsorg
 • 148 NFF Søndre Vestfold fengsel (Berg og Larvik)
 • 150 NFF Transportenheten
 • 151 NFF Telemark fengsel (Skien og Kragerø)
 • 154 NFF Bastøy
 • 157 NFF Vestfold Friomsorgsforening
 • 158 Telemark Friomsorgsforening
 • 159 NFFs Administrasjonsforening region sør
 • 161 Lederforeningen region sør