NFF region sør dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Regionstyret

Ingeborg Kivle
Regionleder
Tlf: 413 32 844
Epost: ingeborg.kivle@kriminalomsorg.no

Ingvar Kjørum
Nestleder
Vestfold friomsorgskontor

Roar Nordbø
Telemark friomsorgskontor

Siri Sørlie
Ringerike fengsel

Tine Marswall
Søndre Vestfold fengsel, Larvik avd.

Kjell Grøtting
Buskerud overgangsbolig og friomsorg

Lene Cecilie Fon
Bastøy fengsel

Foreninger

 • 139 NFF Ringerike Fengselsforening
 • 142 Sem Fengselsforening
 • 146 NFF Nordre Vestfold fengsel (Horten)
 • 147 NFF Buskerud overgangsbolig og friomsorg
 • 148 NFF Søndre Vestfold fengsel (Berg og Larvik)
 • 150 NFF Transportenheten
 • 151 NFF Telemark (Skien og Kragerø)
 • 154 NFF Bastøy
 • 157 NFF Vestfold Friomsorgsforening
 • 158 NFF Telemark Friomsorgsforening
 • 159 NFFs Administrasjonsforening region sør
 • 161 Lederforeningen region sør