NFF region sør dekker fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark.

Regionstyret

Ingeborg Kivle
Regionleder
Tlf: 413 32 844
Epost: ingeborg.kivle@kriminalomsorg.no

Ingvar Kjørum
Nestleder
Vestfold friomsorgskontor

Roar Nordbø
Telemark friomsorgskontor

Siri Sørlie
Ringerike fengsel

Alf-Håvard Nilsen
Nordre Vestfold fengsel

Tine Marswall
Søndre Vestfold fengsel, Larvik avd.

Kjell Grøtting
Buskerud overgangsbolig og friomsorg

Lene Cecilie Fon
Bastøy fengsel

Foreninger

 • 138 NFF Drammen Fengselsforening
 • 139 Ringerike Fengselsforening
 • 142 Sem Fengselsforening
 • 146 NFF Nordre Vestfold fengsel (Horten)
 • 147 NFF Buskerud overgangsbolig og friomsorg
 • 148 NFF Søndre Vestfold fengsel (Berg og Larvik)
 • 150 NFF Transportenheten
 • 151 NFF Telemark fengsel (Skien og Kragerø)
 • 154 NFF Bastøy
 • 157 NFF Vestfold Friomsorgsforening
 • 158 Telemark Friomsorgsforening
 • 159 NFFs Administrasjonsforening region sør
 • 161 Lederforeningen region sør