Region nord

Region nord 2018-01-29T13:44:59+00:00

NFF region nord dekker fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Regionstyret

Daniel Fjelly-Johnsen
Regionleder/AU
Epost: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Pål Fredriksen
Nestleder/AU
Tromsø fengsel

Nina Sørensen
Kasserer/AU
Troms- og Finnmark friomsorgsforening

Hanne Hagen
Nordland friomsorgsforening

Pål Erling Pedersen
Trondheim fengsel

Britt Johansen
Salten fengselsforening

Arnstein Kulseth
Verdal fengsel

Arnt Åge Rønning
Mosjøen fengsel

Stig Vigen
Vadsø fengsel

Tone Ertsås
Trøndelag friomsorgsforening

Kontrollkomite

Peder Myran
Trondheim fengsel

Stein S. Øverli
Verdal fengsel

Foreninger

  • 202 NFF Trondheim fengsel
  • 203 NFF Verdal fengsel
  • 204 Salten NFF-forening
  • 205 Vadsø Fengselstjenestemannsforening
  • 206 NFF Tromsø fengsel
  • 209 NFF Mosjøen fengsel
  • 210 Trøndelag Friomsorgsforening
  • 211 Nordland Friomsorgsforening
  • 212 Troms Friomsorgsforening

Privacy Policy Settings