NFF region nord dekker fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Regionstyret

Daniel Johnsen
Regionleder
Tlf: 928 39 383
Epost: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Pål Fredriksen
Nestleder

Bente Vatn
Kasserer

Magne Sørensen
Styremedlem

Trude Kvæven
Styremedlem

Odd Petter Woll
Styremedlem

Monica Andersen
Styremedlem

Arnstein Hoseth-Kulseth
Styremedlem

Arnt Åge Rønning
Styremedlem

Thomas Korvanen
Styremedlem

Foreninger

  • 202 NFF Trondheim fengsel
  • 203 NFF Verdal fengsel
  • 204 NFF Salten
  • 205 NFF Vadsø
  • 206 NFF Tromsø fengsel
  • 209 NFF Mosjøen fengsel
  • 210 NFF Trøndelag Friomsorg
  • 211 NFF Nordland Friomsorg
  • 212 NFF Troms Friomsorg