NFF region nord dekker fylkene Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Regionstyret

Daniel Johnsen
Regionleder
Epost: daniel.johnsen@kriminalomsorg.no

Pål Fredriksen
Nestleder
NFF Tromsø fengsel

Ida Bakken
NFF Trondheim fengsel

Roy White
NFF Nordland friomsorgsforening

Arnstein Kulseth
NFF Verdal fengsel

Arnt Åge Rønning
NFF Mosjøen fengsel

Odd Petter Woll
NFF Troms og Finnmark Friomsorgsforening

Britt Johansen
NFF Salten fengselsforening

Thomas Korvanen
NFF Vadsø

Bente Vatn
NFF Trøndelag Friomsorgsforening

 

Foreninger

  • 202 NFF Trondheim fengsel
  • 203 NFF Verdal fengsel
  • 204 Salten NFF-forening
  • 205 NFF Vadsø fengsel
  • 206 NFF Tromsø fengsel
  • 209 NFF Mosjøen fengsel
  • 210 NFF Trøndelag Friomsorgsforening
  • 211 NFF Nordland Friomsorgsforening
  • 212 NFF Troms- og Finnmark Friomsorgsforening