NFF region sørvest dekker fylkene Rogaland og Agder.

Regionstyret

Elin-Sabine Hognestad
Regionleder
Tlf: 976 74 597
Epost: elin.sabine.hognestad@kriminalomsorg.no

Øystein Førde
Nestleder

Jane Elin Owe
Kasserer

Ann Helen Hansen
Styremedlem

Rune Johansen
Styremedlem

Caroline Skovly
Styremedlem

Siri Flikka
Styremedlem

Arian Fazlija
Styremedlem

Marius Frøyland
Varamedlem

Joakim Bertholdsen
Varamedlem

Foreninger

  • 167 NFF Friomsorgen i Agder
  • 169 NFF Åna
  • 170 NFF Stavanger fengsel
  • 172 NFF Haugesund fengsel
  • 173 NFF Friomsorgen i Rogaland
  • 176 NFF Sandnes
  • 174 NFF Sandeid
  • 178 Lederforeningen i region sørvest
  • 222 NFF Agder