NFF region sørvest dekker fylkene Rogaland, Aust- og Vest-Agder.

Regionstyret

Elin-Sabine Hognestad
Regionleder
E-post: elin.sabine.hognestad@kriminalomsorg.no

Even Brandal
Nestleder

Øystein Førde
Kasserer

Bjørn Tore Gundersen
Styremedlem

Torill Thorsen
Styremedlem

Chris Myhre
Styremedlem

Rune Johansen
Styremedlem

Jane Elin Owe
Varamedlem

Ann Helen Hansen
Varamedlem

Frode Bergene
Varamedlem

Foreninger

  • 167 NFF Friomsorgen i Agder
  • 168 NFF Kristiansand fengsel
  • 169 NFF Åna
  • 170 NFF Stavanger fengsel
  • 171 NFF Arendal fengsel
  • 172 NFF Haugesund fengsel
  • 173 NFF Friomsorgen i Rogaland
  • 176 NFF Sandnes
  • 174 Sandeid Fengselsforening
  • 178 Lederforeningen i region sørvest