KRUS-ansattes tjenestegruppe organiserer ansatte på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Leder:
Eva K. Nergård
Epost: evak.nergard@krus.no