KDI NFF-forening organiserer ansatte i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Leder:
Trond E. Hansen
Epost: trond.hansen@kriminalomsorg.no