NFFs landsdekkende forening for enhets- og regionledelse er en forening som organiserer fengsels- og friomsorgsledere, assisterende fengsels- og friomsorgsledere, regiondirektører, assisterende regiondirektører og avdelingsledere i avdeling samfunn med selvstendig fag og personell ansvar.

Leder:
Johnny Bjørkli
Friomsorgsleder, Oslo friomsorgskontor
Epost: johnny.bjorkli@kriminalomsorg.no