NFFs enhetslederforening er en landsdekkende forening som organiserer fengsels- og friomsorgsledere.

Leder:
Johnny Bjørkli
Friomsorgsleder, Oslo friomsorgskontor
Epost: johnny.bjorkli@kriminalomsorg.no