NFFs enhetslederforening er en landsdekkende forening som organiserer fengsels- og friomsorgsledere.

Leder:
Johnny Bjørkli
Friomsorgsleder, Akershus friomsorg
Epost: johnny.bjorkli@kriminalomsorg.no