NFF region vest dekker fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Regionstyret

Haakon Mjelde
Regiontillitsvalgt NFF region vest
Epost: hakon.mjelde@kriminalomsorg.no

Marina Sørensen
Steffen Furnes
Ine K Engbakken
Vibeke Mjaatvedt
Ida Aune
Terje Gulestø
Bjarte E Syse
Morten Pettersen

Foreninger

 • 184 Bergen Fengselsfunksjonærers Forening
 • 185 Vik Fengselsfunksjonærers Forening
 • 186 Ålesund Fengselstjenestemannslag
 • 187 NFF Hustad fengsel
 • 188 NFF i Bjørgvin fengsel
 • 189 NFF Friomsorgen i Møre og Romsdal
 • 190 NFF Lyderhorn overgangsbolig
 • 191 Hordaland Friomsorgsforening
 • 192 NFF administrasjon forening vest
 • 195 Lederforeningen region vest
 • 221 Sogn og Fjordane friomsorgsforeining
 • 189 NFF Møre og Romsdal friomsorgsforening