NFF region vest dekker fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Regionstyret

Haakon Mjelde
Regiontillitsvalgt NFF region vest
Epost: hakon.mjelde@kriminalomsorg.no

Ine Kristin Engbakken
Nestleder

Marina Sørensen
Kasserer

Preben Semshaug Klausen
Styremedlem

Lisbeth Lidal
Styremedlem

Arne Toft
Styremedlem

Anders Ellingseter
Styremedlem

Marius Lydvo Molvær
Styremedlem

Bjarte Engelsen Syse
Styremedlem

Morgen Pedersen
Styremedlem

Foreninger

  • 184 NFF Bergen fengsel
  • 185 Vik Fengselsfunksjonærers Forening
  • 186 Ålesund Fengselstjenestemannslag
  • 187 NFF Hustad fengsel
  • 188 NFF i Bjørgvin fengsel
  • 190 NFF Lyderhorn overgangsbolig
  • 191 Hordaland Friomsorgsforening
  • 192 NFF administrasjon forening vest
  • 221 Sogn og Fjordane friomsorgsforeining
  • 189 NFF Møre og Romsdal friomsorgsforening