Region vest

Region vest 2018-01-29T13:42:56+00:00

NFF region vest dekker fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Regionstyret

Morten Aksdal, regionleder, Region vest

Morten Aksdal
Leder
Bergen fengsel
Epost: morten.aksdal@kriminalomsorg.no

Haakon Mjelde
Nestleder
Bergen fengsel

Agnes Jansen
Kasserer
Hordaland friomsorgskontor

Styremedlemmer:
Egil Johnsen
Ålesund Fengsel

Vibeke Mjaatvedt
Bjørgvin Fengsel                                    

Tove Lislelid
Vik fengsel – administrasjon 

Marina Sørensen
Hustad fengsel

Nils Arne Eide
Bergen fengsel

Roar Johannessen
Bergen fengsel

Friomsorgen skal delta på alle styremøter.        

Varamedlemmer:
Torhild Torsvik, Bergen –adm.
Gro Håheim, Friomsorgen
Terje Gulestø, Sogn og Fjordane friomsorg
Kjetil Berntsen, Lyderhorn
Asle Tonstad, Hordaland friomsorg, tilbakeføringskoordinator
Arne Toft, Ungdomstiltaket

Forhandlingsutvalg/arbeidsutvalg

Morten Aksdal
Leder
Bergen fengsel
Epost: morten.aksdal@kriminalomsorg.no

Haakon Mjelde
Nestleder
Bergen fengsel

Agnes Jansen
Kasserer
Hordaland friomsorgskontor

Foreninger

 • 184 Bergen Fengselsfunksjonærers Forening
 • 185 Vik Fengselsfunksjonærers Forening
 • 186 Ålesund Fengselstjenestemannslag
 • 187 NFF Hustad fengsel
 • 188 NFF i Bjørgvin fengsel
 • 189 NFF Friomsorgen i Møre og Romsdal
 • 190 NFF Lyderhorn overgangsbolig
 • 191 Hordaland Friomsorgsforening
 • 192 NFF administrasjon forening vest
 • 195 Lederforeningen region vest
 • 221 Sogn og Fjordane friomsorgsforeining

Privacy Policy Settings