NFF region vest dekker fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Regionstyret

Morten Aksdal, regionleder, Region vest

Morten Aksdal
Leder
Bergen fengsel
Epost: morten.aksdal@kriminalomsorg.no

Haakon Mjelde
Nestleder
Bergen fengsel

Marina Sørensen
Hustad fengsel

Kjartan Helland
Ålesund fengsel

Ine K Engbakken
Møre og Romsdal friomsorgskontor

Vibeke Mjaatvedt
Bjørgvin fengsel         

Ida Aune
Bjørgvin fengsel                  

Marte K. Sollien
Vik fengsel

Terje Gulestø
Sogn og Fjordane friomsorgskontor

Bjarte E Syse
Bergen fengsel

 

Foreninger

 • 184 Bergen Fengselsfunksjonærers Forening
 • 185 Vik Fengselsfunksjonærers Forening
 • 186 Ålesund Fengselstjenestemannslag
 • 187 NFF Hustad fengsel
 • 188 NFF i Bjørgvin fengsel
 • 189 NFF Friomsorgen i Møre og Romsdal
 • 190 NFF Lyderhorn overgangsbolig
 • 191 Hordaland Friomsorgsforening
 • 192 NFF administrasjon forening vest
 • 195 Lederforeningen region vest
 • 221 Sogn og Fjordane friomsorgsforeining
 • 189 NFF Møre og Romsdal friomsorgsforening