Vår lokalforening Fengselsskolens tjenestegruppe organiserer aspiranter som gjennomfører utdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Aspirantkull V20

Leder:
Nils Henrik Borstad

 

Aspirantkull H20

Leder:
Sondre Haugdal