Fengselsskolens tjenestegruppe

Fengselsskolens tjenestegruppe 2018-01-20T11:35:08+00:00

Fengselsskolens tjenestegruppe organiserer aspriranter som gjennomfører utdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Asprirantkull 2017/2018

Leder:
Maria Terese Kittilsen
Epost: mariakittilsen@gmail.com

Aspirantkull 2017/2019 (ekstraopptak oktober 2017)

Leder:
Linda Kristine Bjerke
Epost: indakristinebjerke@gmail.com