Vår lokalforening Fengselsskolens tjenestegruppe organiserer aspiranter som gjennomfører utdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Aspirantkull V19

Leder:
Marius Lydvo Molvær

Aspirantkull V20

Leder:
Nils Henrik Borstad