Vår lokalforening Fengselsskolens tjenestegruppe organiserer aspiranter som gjennomfører utdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

Aspirantkull H20

Leder:
Sondre Haugdal

Aspirantkull H21

Leder:
Kristoffer Reite