Vår lokalforening NFF KRUS aspirantene organiserer aspiranter som gjennomfører utdanning på Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS).

For kontaktinfo, ta kontakt med forbundet på post@fengselogfriomsorg.no