NFF region øst dekker fylkene Oslo, Viken, Innlandet.

Styret

Per Olav Mobekk
Regionleder
Epost: per.olav.mobekk@kriminalomsorg.no

Tom Svarva
Nestleder

Bente Ytterdal
Hans Tvedte
Ole Martin Prangerød
Martin Dolva
Ørjan Fallmo

Ragne Opsahl
Farukh Qureshi
Elin Dale
Jill Merete Espe
Dag Anfindsen
Petter Rolf Lajord-Stilèn
Jan Popelka
Ellen Solbrække
Karen Goa

Foreninger

 • 100 Oslo Fengselsfunksjonærers Forening
 • 102 Bredtveit Fengselsforening
 • 104 NFF Oslo overgangsbolig (Sandaker og Arupsgate)
 • 107 Indre Østfold Fengselsforening (Trøgstad og Eidsberg)
 • 108 NFF Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel
 • 111 NFF Halden fengsel (Halden og Sarpsborg)
 • 113 Oslo Friomsorgsforening
 • 115 Administrasjonsforeningen region øst
 • 117 NFF leder øst
 • 119 NFF Ila
 • 120 NFF Romerike fengsel
 • 126 NFF Innlandet (Kongsvinger, Ilseng, Hamar, Gjøvik,Valdres og Hedmark og Oppland friomsorgskontor)
 • 129 Akershus Friomsorgsforening