NFF region øst dekker fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland.

Styret

Per Olav Mobekk
Regionleder
Epost: per.olav.mobekk@kriminalomsorg.no

Stian Olstad
Nestleder

Bente Ytterdal
Svein Arne Tvedt
Hans Tvedte
Kenth-Are Karlsen
Jan Erik Edvartsen
Ole Martin Prangerød
Tom Svarva
Jørgen Stavang Andersen
Espen Grongstad
Ragne Opsahl
Chris Larsen
Farukh Qureshi
Elin Dale
Jill M Espe
Kjersti Opedal
Dag Anfindsen

Revisor/kontrollkomite

Rita Henriksen
Thomas Engebrethsen

Foreninger

 • 100 Oslo Fengselsfunksjonærers Forening
 • 102 Bredtveit Fengselsforening
 • 104 NFF Oslo overgangsbolig (Sandaker og Arupsgate)
 • 107 Indre Østfold Fengselsforening (Trøgstad og Eidsberg)
 • 108 NFF Østfold kvinnefengsel og friomsorgskontor (Ravneberget og Østfold friomsorgskontor)
 • 111 NFF Halden fengsel (Halden og Sarpsborg)
 • 113 Oslo Friomsorgsforening
 • 115 Administrasjonsforeningen region øst
 • 117 NFF leder øst
 • 119 NFF Ila
 • 120 NFF Ullersmo fengsel
 • 123 NFF Hedmark fengsel (Ilseng, Hamar og Bruvoll)
 • 126 NFF Kongsvinger fengsel
 • 128 NFF Vestoppland fengsel (Gjøvik og Valdres)
 • 129 Akershus Friomsorgsforening
 • 130 Hedmark og Oppland Friomsorgsforening