NFF region øst dekker fylkene Oslo, Viken, Innlandet.

Styret

Tom Svarva
Regionleder
Tlf: 478 68 841
Epost: tom.svarva@kriminalomsorg.no

Stian Olstad
Nestleder

Bente Ytterdahl
Kasserer

Dag Anfindsen
Styremedlem

Cathrine Ebbestad
Styremedlem

Ørjan Fallmo
Styremedlem

Martin Dolva
Styremedlem

Anne Catrine Moum
Styremedlem

Ragne Opsahl
Styremedlem

Espen Hvidsten
Styremedlem

Farukh Qureshi
Styremedlem

Hans Christian Sjølie
Styremedlem

Kjell E. Baanrud
Styremedlem

Petter-Rolf Stilèn
Styremedlem

Karen Goa
Styremedlem

Hans Tvedte
Styremedlem

Jill Espe
Styremedlem

Foreninger

 • 100 Oslo Fengselsfunksjonærers Forening
 • 102 Bredtveit Fengselsforening
 • 104 NFF Oslo overgangsbolig (Sandaker og Arupsgate)
 • 107 Indre Østfold Fengselsforening (Trøgstad og Eidsberg)
 • 108 NFF Østfold friomsorgskontor og Ravneberget fengsel
 • 111 NFF Halden fengsel (Halden og Sarpsborg)
 • 113 Oslo Friomsorgsforening
 • 115 Administrasjonsforeningen region øst
 • 117 NFF leder øst
 • 119 NFF Ila
 • 120 NFF Romerike fengsel
 • 126 NFF Innlandet (Kongsvinger, Ilseng, Hamar, Gjøvik,Valdres og Hedmark og Oppland friomsorgskontor)
 • 129 Akershus Friomsorgsforening