Region øst

Region øst 2018-05-28T14:19:17+00:00

NFF region øst dekker fylkene Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland.

Styret

Per Olav Mobekk
Regionleder
Epost: per.olav.mobekk@kriminalomsorg.no

Hilde Myhrer
Nestleder

Bente Ytterdal
Sekretær 

Allan Arnesen
Svein Arne Tvedt
Hans Tvedte
Marit Lorås
Anne Gro Granum
Espen Hvidsten
Tom Svarva
Amund Sønsteby
Espen Grongstad
Cato Gjølga
Hilda May Berg
Stian Olstad
Farukh Qureshi
Alexander Gonzalez
Carina Lysell
Kjersti Opedal
Bjørge Hjelmeland
Dag Anfindsen
Jorid Rishaug

Revisor/kontrollkomite

Elin Dale
Thomas Engebrethsen

Foreninger

 • 100 Oslo Fengselsfunksjonærers Forening
 • 102 Bredtveit Fengselsforening
 • 104 NFF Oslo overgangsbolig
 • 105 NFF Sarpsborg fengsel
 • 107 Indre Østfold Fengselsforening
 • 108 NFF Ravneberget fengsel
 • 111 NFF Halden fengsel
 • 113 Oslo Friomsorgsforening
 • 114 Østfold Friomsorgsforening
 • 115 Administrasjonsforeningen region øst
 • 117 NFF leder øst
 • 119 NFF Ila
 • 120 NFF Ullersmo fengsel
 • 123 NFF Hedmark fengsel (Ilseng, Hamar og Bruvoll)
 • 126 NFF Kongsvinger fengsel
 • 128 NFF Vestoppland fengsel avd. Gjøvik og Valdres
 • 129 Akershus Friomsorgsforening
 • 130 Hedmark og Oppland Friomsorgsforening

Privacy Policy Settings